Share this Job

Production Engineer

Date: Jan 9, 2019

Location: Västerås, VAS, SE

Production Engineer-TCEL-SEVS01542765

Description

PRODUKTIONSTEKNIKER, SERVICE
REQUISITION NUMBER: TCEL-SEVS01542765

BESKRIVNING

Bombardier Transportation är en världsledande leverantör till världens järnvägar. Genom hög kapacitet, energieffektivitet, säkerhet samt god miljöprestanda bidrar våra tåg till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Services ser till att de fordon våra kunder köpt av oss fortsätter att hålla världsklass även efter leverans. ombyggnad, upprustning, reparation och tungt underhåll på rälsfordon håller vi våra kunders fordonsparker rullande år efter år. Om du, liksom vi, är en passionerad vinnare och vill nå resultat är Bombardier Transportation rätta stället för dig. Välkommen att bli en del av vårt lag på Lokverkstan i Västerås!

Vi söker en Produktionstekniker, SER till Västerås

Rollen är övergripande ansvarig för beredning och support till produktionen genom specifikt ansvar för; korrekt dokumentation/aktivitetsbeskrivning för underhåll och ombyggnad/upprustning, rätt material, specifikation av specialverktyg och produktionsutrustning samt produktions-layout i projekt.

DIN ROLL

• Effektiv produktionsberedning av underhålls-, ombyggnads-, upprustnings- och reparationsarbete på fordon eller fordonskomponent
• Granskning och tolkning av underhållsdokumentation
• Framtagning av säker och effektiv arbetsmetodik (kunskap om lagar och regler i arbetsmiljö)
• Planering av arbetsmoment och materialflöde
• Specificering och anskaffningssupport av produktionsutrustning
• Insyning av fordon och komponenter
• Layout-planering av produktionsarbete
• Anbudsarbete för produktionsberedning med upplägg, tidsåtgång och kostnader
• Support till montörer och servicetekniker
• Leverantörskontakt för komponentinköp
• Produktionsteknikern levererar; Aktivitetslista (WO), med erforderligt material, fullständig instruktion, metodik, layout och utrustning till Produktionen
• Produktionssupport; vid felsökning, problemlösning, materialbehov och vid övriga behov för att arbetet skall kunna slutföras
• Anbudsarbete för produktionsberedning; upplägg, tidsåtgång och kostnader

Qualifications

DINA ERFARENHETER OCH KVALIFIKATIONER

• Teknisk grundkompetens motsvarande Högskoleingenjör eller 10 års arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av produktion (metodik, planering, layout, utrustning, etc.)
• Erfarenhet av elektriska och mekaniska system på rälsfordon
• Erfarenhet av materialstyrande system och processer (BaaN, SAP, PDM, etc.)
• Besiktnings- och Insyningskunskap
• Dokumentations- och rapporteringskunnande

We thank all applicants for their interest; however, only those under consideration will be contacted.

Are you interested in starting an exciting career at Bombardier Transportation? If so, apply now at www.careers.bombardier.com and start your dynamic career today!

Your ideas move people.

Job: Production and Installation Integration
Primary Location: SE-VAS-Västerås
Organization: Transportation
Schedule: Full-time
Employee Status: Regular

Job Posting:
11.01.2019, 7:40:12 AM

Unposting Date
10.02.2019, 4:59:00 PM


Job Segment: ERP, Engineer, SAP, Technology, Engineering